PLEASE RETURN SOMBATH SAFELY

แม่น้ำโขง: อิสระแห่งสายน้ำ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505206662865566&set=a.105409456178624.2828.103442409708662&type=1&theater

เสียงจากเยาวชนลุ่มน้ำโขงแด่ อ้ายสมบัด สมพอน ณ หน้าสถานทูตลาว

“อ้ายสมบัด สมพอน เราต่างปรารถนาสิ่งเดียวกัน นั่นคือสันติสุขเพื่อโลกที่น่าอยู่ โปรดอย่าได้ปิดกั้นโอกาสในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกของเรา โปรดให้ความยุติธรรมแก่อ้ายสมบัด ให้เป็นอิสระ ให้ความเป็นยุติธรรมกับโลกใบนี้ ขอให้เสียงของนักกิจกรรมสังคมท่านนี้ถูกได้ยิน อ้ายสมบัดสมควรที่จะได้รับอิสระและเสรีภาพ” – เยาวชนเวียดนาม

“พลเมืองในสังคมลาวกำลังเรียกร้องสันติภาพอันแท้จริง การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันแท้จริง และความยุติธรรมที่แท้จริง ขออ้ายสมบัด สมพอน เป็นอิสระ” – เยาวชนลาว

“อาจารย์สมบัด สมพอน คือบุคคลต้นแบบผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ปฎิบัติจริง ท่านได้นำพาการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการศึกษา และความมั่งคงทางอาหารมาสู่ประเทศลาวและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สำหรับพวกเราแล้ว คุณูปการของอาจารย์สมบัด ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในงานพัฒนาคือ ‘ต้นทุน’ เป็นดั่งของขวัญชิ้นวิเศษสำหรับคนรุ่นใหม่ โปรดนำอาจารย์สมบัด สมพอน กลับบ้านอย่างปลอดภัยสู่ลุ่มน้ำโขงของเรา” – เยาวชนกัมพูชา

“ให้ความยุติธรรมนำมาซึ่งสวัสดิการ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์เราเกิดมาพร้อมเสรีภาพ โปรดนำอ้ายสมบัติกลับมา ร่วมกันปกป้องอิสรภาพของพวกเรา” – เยาวชนพม่า

“การหายไปของอ้ายสมบัด สมพอน ไม่ควรเป็นแค่อีกข่าวหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์ แต่มันควรทำให้เรา ผู้รับรู้เหตุการณ์และสังคมเกิดคำถามว่า
มันเป็นเรื่องยุติธรรมแล้วหรือที่คนที่อุทิศชีวิตทำงานด้านปกป้องรักษาสิทธิให้ผู้อื่นไมได้รับการป้องกันการใช้สิทธิของตนเอง?” –

เยาวชนไทย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: