“อย่าให้คนที่รักเราต้องรอคอยชั่วชีวิต บวช คือ คำตอบสุดท้ายของลูกผู้ชายที่ต้องการทดแทนคุณ”

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป, ปี พ.ศ.2557

“การบวช” เป็นเพศภาวะเดียวที่รองรับอรหัตผลได้ อีกทั้งยังเป็นทางลัดที่เอื้ออำนวยต่อการทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด เพราะต้องรักษาศีลมากถึง 227 ข้อ และมีสภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม ทำสมาธิเจริญภาวนา ทำให้ผู้บวชมีโอกาสบรรลุธรรมชั้นสูง จนหมดกิเลสเข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าปุถุชนคนธรรมดา ดังนั้น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย จึงปรารถนาให้ลูกหลานของตนได้บวช เพราะผู้บวชจะได้บุญอันมหาศาล ซึ่งบุญนี้จะส่งถึงท่านได้ ดังมีคำพูดที่ว่า “บวชให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์”

ระยะเวลาดำเนินโครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน

 • ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (รวม 49 วัน)

ผู้อุปสมบทจาก 100,000 คน โดยคุณสมบัติของผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้

 1. เป็นชายแท้ อายุ 20 – 50 ปี
 2. จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
 4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวน แขนขาขาด เป็นต้น
 5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 6. มีคุณสมบัติอื่นๆของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

ดาวน์โหลดใบสมัครบวช “บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช”

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2557
 • เริ่มอบรม วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
 • บรรพชา วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2557 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
 • วันอุปสมบท วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557
 • รับเกียรติบัตร – ปิดการอบรม วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557

ระยะเวลาดำเนินโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

 • ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-1234 หรือที่ www.dmycenter.com

ดาวน์โหลดใบสมัครและคำขานนาค “บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย”

More info at:  http://www.dhammakaya.net/blog/2014/02/20/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-1-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-2557

2014 Ordination 100,000 monks

Ordination is an essential part of life for all male ‘Buddhists. The individual cuitwates merit that carries over into the next life and receives many benefits for his present life. Furthermore, he gains Iqiowledge, wisdom, a greater understanding of the world, both socially and economically as well as physical, mental and spiritual well-being. Those who are ordained are not merely individuals who shave their heads and wear monks’ robes, they must train, practice, and embody the teachings of Lord Buddha.

FOREWORD TO THE SAMA~N~NAPHALA SUTTA

The word “saama~n~naphala” means the result or fruit of being a monk — or the “point” of ordaining within the Buddhist religion.

The Buddha taught that anyone who keeps purely and strictly to his vocation as a Buddhist monk would receive many benefits. Most things in the world, which you can do have both “pros” and “cons” but ordaining as a monk has only benefits (if the ordained follow his vocation purely).

The benefits received by a monk come sequentially starting with superficial benefits, which can be immediately seen — such as being honoured by the general public, peacefulness of body, speech and mind, the wisdom to consider matters of the world in a more thorough way, real understanding of life and the world — allowing one to be a good friend to oneself, conducting one’s life in uncompromised accordance with the teachings of the Buddha, extracting oneself from the influence of defilements and being a good friend to others — pointing to the right way of life practice for others — and ultimately to attain the paths, fruits and Nirvana itself.

More info at:  http://www.dmycenter.com/site/index.php/ordination/57-ordination/378-the-fruits-of-true-monkhood

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: