“ประยุทธ์” รัฐประหาร – ประกาศยึดอำนาจการปกครองแล้ว – ล็อกตัว “สุเทพ-แกนนปช.-ปชป.-พท.”

 

 

“ประยุทธ์” รัฐประหาร – ประกาศยึดอำนาจการปกครองแล้ว – ล็อกตัว “สุเทพ-แกนนปช.-ปชป.-พท.”

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:00 น.  ข่าวสดออนไลน์

Click on the link to get more news and video from original source:  http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRRd01EYzFNakk0TlE9PQ==&sectionid=

peoewewewewew

CN_Div_333
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557

เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิด ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่างๆ ของประเทศหลายๆ พื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น

เพื่อ ให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เช่นเดียวกับห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝ่าย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16.30 เป็นต้นไป

ทั้ง นี้ ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ ดำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติ ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติ

สำหรับ ข้าราชการทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วย ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียว

สำหรับ คณะทูตานุทูต สถานกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ให้ความคุ้มครอง และขอยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราช อาณาจักรไทย กับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ยังเป็นไปตามปกติ ตามที่รัฐบาลชุดเดิมดำเนินการไว้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะยึดมั่นในความจงรักภักดี และจะปกป้องเทิดทูนดำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทย และทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

CN_Div_333

เวลา 16.40 น. วันที่ 22 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เกิดความแตกตื่นขึ้นในหมู่สื่อมวลชนที่ไปติดตามทำข่าวการหารือ 7 ฝ่ายที่ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี ซึ่งเป็นที่ตั้งของกอ.รส.

 โดยการประชุมเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมง ล่าสุด เกิดความแตกตื่นขึ้น เมื่อทางผบ.เหล่าทัพไปออกจากที่ประชุม ขณะเดียวกันก็มีรถตู้สีขาวของทหารนำตัวแกนนำกลุ่มขัดแย้งต่างๆ ไปยัง ร.1 รอ. โดยมีทหารใช้รถฮัมวีกั้น ไม่ให้สื่อติดตาม และทางกอ.รส. กำลังจะแถลงผ่านโทรทัศน์
 ส่วนนายโจนาธาน เฮด ผู้สื่อข่าวอาวุโสบีบีซี ประจำประเทศ ซึ่งติดตามทำข่าวนี้ด้วย ได้ทวิตเตอร์ไปทั่วโลก ระบุว่า ขณะนี้กองทัพควบคุมตัวแกนนำแต่ละฝ่ายเอาไว้หมดแล้ว และกำลังเตรียมการก่อรัฐประหาร
 เวลา 17.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และผอ.รส. พร้อมด้วย  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ,พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย , พล.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. และรองผบ.สส. ได้ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แถลงการณ์ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 1 ยึดอำนาจไว้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เพื่อนำความรักความสามัคคีกลับสู่ประเทศ พร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ยังคงเดิม
  ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าว “ข่าวสด” รายงานว่า เวลา 14.00 น. ที่กอ.รส. ภายในสโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวก่อนการประชุมตอนหนึ่งว่า สิ่งหนึ่งที่ตนเป็นห่วง คือเราไม่สามารถปล่อยให้มีปัญหากันต่อไป หรือมีความขัดแย้งต่อไปโดยที่ไม่มีทางออกได้ ซึ่งต้องเริ่มที่ตัวของตนเองก่อน คือพร้อมทำทุกอย่างให้เกิดความสันติสุขโดยเร็ว ทุกท่านให้เกียรติกองทัพ และการประกาศกฎอัยการศึกนั้น ตนคิดว่าหลายท่านมีข้อขัดแย้ง แต่ตนเรียนว่าตนทำอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุข และไม่ต้องมากังวลแทนตนเพราะไม่ว่าจะผิดหรือถูกอย่างไร ตนรับผิดชอบทุกประการ เพราะตนเป็นคนที่เกิดในแผ่นดินนี้ เป็นหนี้แผ่นดินนี้ ก็จำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ และพยายามใช้อำนาจความมั่นคงเป็นหลัก แต่มีความเกี่ยวพันกันในหลายมิติ หากก้าวล่วงอะไรไปบ้างหรือใช้อำนาจอะไรไปบ้างต้องขออภัย อย่างไรก็ตาม ตนให้เกียรติทุกท่านเสมอ
 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก สโทสรทหารบกว่า เมื่อเวลา 16.35 น. ระหว่างการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ก็รีบออกจากห้องประชุมและขึ้นรถขบวนออกจากสโมสร ตามด้วยขบวนของผบ.เหล่าทัพและผบ.ตร. โดยไม่ทราบที่หมาย จากนั้นสักครู่ทหารก็ได้ใช้รถบรรทุกยูนิม็อก มาจอดขวางถนนเพื่อปิดเส้นทางเข้าออกสโมสรทหารบกในทันที ซึ่งสร้างความตื่นตระหนให้กับผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 คนที่เฝ้ารอทำข่าวการประชุมอยู่  และบรรยากาศเริ่มวุ่นวายมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธครบมือได้ เดินเรียงแถวเข้าประจำจุดบริเวณหน้าสโมสรเพื่อยืนเป็นแผงกันไม่ให้รถหรือ บุคคลใดเดินผ่านพร้อมตะโกนแกมขอร้องผู้สื่อข่าวที่พยายามจะถ่ายภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นว่าห้ามถ่ายภาพขอให้กลับไปอยู่ในจุดที่จัดเอาไว้ให้
 ขณะเดียวกันนายสุเทพเทือกสุบรรณถูกล็อกตัวขึ้นรถตู้ออกไปเป็นคันแรกส่วนคันที่2 เป็นแกนนำกปปส. ซึ่งมีทั้งนายเอกนัฏและลูกสาวของนายสุเทพ โดนล็อกตัวออกไปเช่นกัน โดยไม่ทราบที่หมาย ส่วนผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่เหลือทั้งหมดยังคงถูกกักตัวอยู่ภายในสโมสรทหารบกทั้งหมด
 สำหรับรายชื่อแกนนำกลุ่มต่างๆที่ถูก คสช. ควบคุมตัวเอาไว้ (รอการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป) มีดังนี้ 
 ฝ่ายรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย
 นายชัยเกษมนิติสิริ รมว.ยุติธรรม
 นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์
 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ
 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม
 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง
 พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รองหัวหน้าพรรค
 นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค
 นายชูศักดิ์ ศิรินิล
 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
 ตัวแทนนปช. ประกอบด้วย
 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช.
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 นางธิดา ถาวรเศรษฐ
 นายวีระกานต์ มุสิกพงษ์
 นายก่อแก้ว พิกุลทอง
 พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย
 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
 นายจุติ ไกรฤกษ์
 นายศิริโชค โสภา
 นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ
 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
 ตัวแทนกปปส. ประกอบด้วย
 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส.
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
นายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์
นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

 

bg_contentWrapper-green

Related News:

รวมประกาศ-คำสั่ง “รัฐประหาร” ฉบับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 20:20 น.
เขียนโดย:  isranews,  หมวดหมู่: เวทีทัศน์
Click on the link to get more news and video from original source:  http://www.isranews.org/isranews-article/item/29667-order_29667.html

peoewewewewew

หมายเหตุ : เป็นรายละเอียดในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ทุกฉบับที่มีการแถลงต่อประชาชน ภายหลัง จากที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศรัฐประหาร ตั้งแต่เวลา 16.30 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา 

—————–

ฉบับที่ 1-

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557
เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ
ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่างๆ ของประเทศหลายๆ พื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น
เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้า สู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เช่นเดียวกับห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝ่าย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16.30 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ ดำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติ ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติ
สำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วย ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียว
สำหรับคณะทูตานุทูต สถานกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ให้ความคุ้มครอง และขอยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ยังเป็นไปตามปกติ ตามที่รัฐบาลชุดเดิมดำเนินการไว้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะยึดมั่นในความจงรักภักดี และจะปกป้องเทิดทูนดำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทย และทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-ฉบับที่ 2-

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 2/2557
เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ยึดอำนาจการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 น. เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 ประกาศใช้กฎอัยการศึก ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-ฉบับที่ 3-

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 3/2557
เรื่องห้ามออกนอกเคหะสถาน ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหะสถาน

ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้ยึดอำนาจการปกครองตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. อาศัยตามความแห่งมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 จึงกำหนดมาตรการดังนี้
1. ห้ามมิให้บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานภายในเวลา 22.00 น.- 05.00 ตั้งแต่ 22 พ.ค.2557 เป็นต้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน เกินสมควรแก่เหตุ
2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกษา พ.ศ 2457 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ และระยะเวลาที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค.2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-ฉบับที่ 4-

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 4/2557
เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน

เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชน เป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 จึงให้สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ล ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี ทั้งที่เป็นของราชการและเอกชน งดรายการประจำสถานี และให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก
2. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงทุกสถานี ทั้งที่เป็นของทางราชการและเอกชน งดรายการประจำของสถานี และให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3. ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลทุกสถานี งดรายการประจำของสถานี และให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-ฉบับที่ 5-

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 เรื่องการสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศ ยึดอำนาจการปกครองประเทศตามประกาศฉบับที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น.แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการภายในราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการดังนี้

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว ยกเว้นหมวด 2 ในส่วนของพระมหากษัตริย์
2.ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการ สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
3.วุฒิสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
4. ศาลทั้งหลายคงมีอำนาจดำเนินการพิจารณา และพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5.องค์กรอิสระ และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-ฉบับที่ 6 –

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 6/2557
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ในคณะรักษาความสงบแแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารประเทศ และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-ฉบับที่ 7-

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 7/2557
เรื่องห้ามชุมนุมการทางเมือง

เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 จึงห้ามมิให้มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองอยู่ในปัจจุบัน ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-ฉบับที่ 8-

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2557

เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกเคหสถาน

ตาม ที่ได้มีการประกาศห้ามบุคคลชออกนอกเคหสถาน ตามประกาศฉบับ 3/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถาน จึงให้ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ

2.เจ้า หน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติงาน หรือทำงานในสถานที่ประกอบที่ต้องปฏิบัติงาน เป็นห้วงเวลา อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ธุรกิจการบิน เป็นต้น

3.การเดินทางขนส่งสินค้า หรือของกิจการห้องเย็น การนำเข้า ส่งออกสินค้าที่มีอายุจำกัด และอาจเกิดเสียหาย

4.ผู้มีกิจธุระจำเป็น เช่น ผู้ป่วยต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

5.ผู้ที่มีกิจธุระจำเป็นอื่น ๆ ขออนุญาติเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่นั้น ๆ

ประกา ศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

-ฉบับที่ 9-

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557

เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ

เพื่อ ให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้สภาวะการณ์กลับปกติโดยเร็ว อาศัยตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457

จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐ และเอกชน หยุดทำการตั้งแต่วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

พล อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

———-

-คำสั่ง คสช.-

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 1/2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตามประกาศฉบับที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 16.30 น. แล้วนั้น เพื่อให้มาตรการรักษาความสงบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารายงานตัว ณ กองบัญชาการ รักษาความสงบแห่งชาติ (กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์) ภายในวันที่ 22 พ.ค.2557 ดังนี้

1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
3. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
5. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
6. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
7. นายบุคคล ลิ้มแหลมทอง
8. นางเบญจา หลุยเจริญ
9. นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์
10. นางปวีณา หงษ์สกุล
11. พลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต
12. นายพ้อง ชีวานันท์
13. นายยรรยง พวงราช
14. นายวิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
15. นายสนธยา คุณปลื้ม
16. นายประดิษฐ สินธวณรงค์
17. นายสรวงศ์ เทียนทอง
18. นายประเสริฐ บุญชัยสุข
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

———

-ประชาสัมพันธ์-

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ประชาชนและผู้ชุมนุมทุกกลุ่มเดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พันเอกวินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงภายหลังมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขอให้ประชาชนผู้ชุมนุมทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้เดิน ทางกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดหารถโดยสาร บขส. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับผู้ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถประสานได้ที่หน่วยทหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือหากประสงค์เดินทางกลับด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่ช่วง 22.00 – 05.00 น. จึงขอแจ้งประชาชนหากไม่มีภารกิจจำเป็นขอให้บริหารจัดการภารกิจของตนเองให้ ทันในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อกลับเข้าสู่ที่พักอาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลและจัดระเบียบพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยต่อไป สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศสามารถเดินทางได้ถ้าเป็นเวลาที่เกินจาก ข้อกำหนด สามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ทหารได้ตลอดเวลา

 

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: