มท.ย้ายอีก 5 ผวจ. อุบลฯ กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดจันท์ระยอง – คสช.เด้งธงทอง,ชูเกียรติไปสำนักนายกฯ

msn news - thai

มท.ย้ายอีก5ผวจ.อุบลฯกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดจันท์ระยอง

Updated: Wed, 28 May 2014 20:53:49 GMT

Click on the link to get more news and video from original source:  http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=540564

By INN News ข่าวการเมือง วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2557 20:53น.

Click on the link to get more news and video from original source: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=540564

ปลัดมหาดไทย สั่งเด้ง ผู้ว่ากาฬสินธุ์-อุบล-ร้อยเอ็ด-ระยอง-จันทบุรี เข้ากรุผู้ตรวจราชการ

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งที่ 282/2557 แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 10 ตำแหน่งดังนี้

1.นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
2.นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
3.นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
4.นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
5.นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
6.นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
7.นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
8.นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
9.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
10.นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป

————————————

คสช.เด้งธงทอง,ชูเกียรติไปสำนักนายกฯ

ข่าวการเมือง คสช. วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2557 21:25น.
Click on the link to get more news and video from original source:  http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=540570

คำสั่ง คสช.3 ฉบับรวด เด้ง “ธงทอง-ชูเกียรติ” นั่งสำนักนายกฯ เรียก “วีรพัฒน์ ปริยวงศ์” รายงานตัว

คณะ รัษาความสบแห่งแชาติ (คสช.) ได้แถลงการณ์ คำสั่ง 3 ฉบับรวด ดังนี้ คำสั่ง ฉบับที่ 27/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1.ให้ นายธงทอง จันทรางศุ พ้นตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ให้ทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับเงินเดือนในอัตราเดิมไปพลางก่อน

2.ให้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ปลัดสำนักนายกฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

 

คำสั่ง ฉบับที่ 28/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1.ให้ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พ้นจกตำแหน่ง ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี

2.ให้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทน

 

และ คำสั่งที่ 29/2557 เรื่อง ให้ นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ มารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-10.30 น.

————————————

Posttoday

 

มท.เด้ง9ผู้ว่าฯส่วนใหญ่เหนือ-อีสาน

 

27 พฤษภาคม 2557 เวลา 21:31 น

Click on the link to get more news and video from original source:   http://bit.ly/1h90iAG

มหาดไทยออกคำสั่งเด้งผู้ว่าราชการจังหวัด 9 ตำแหน่ง ส่งผู้ว่าฯเชียงใหม่ ไป สระบุรี

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่279/2557

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 9 ราย ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.2557 ดังนี้:

  1. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ

  2. นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการขอนแก่น

  3. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดชัยนาท

  4. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

  5. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  6. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

  7. นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

  8. นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

  9. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

 

Advertisements
Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: