EU to delay signing Thai cooperation pact after coup: draft

EU to delay signing Thai cooperation pact after coup: draft

Published June 18, 2014

Click on the link to get more news and video from original source: http://www.businesstimes.com.sg/breaking-news/world/eu-delay-signing-thai-cooperation-pact-after-coup-draft-20140618

 

[BRUSSELS] The European Union will delay signing an agreement on closer economic and political ties with Thailand and demands a swift return to democracy following the country’s military coup, according to a draft document seen by Reuters on Wednesday.

Thailand’s army chief, General Prayuth Chan-ocha, seized power in May, vowing to restore order and push through reforms following six months of political turmoil.

“Official visits to and from Thailand have been suspended; the EU and its member states will not sign the Partnership and Cooperation Agreement with Thailand, until a democratically elected government is in place,” said the draft, drawn up for adoption by the bloc’s foreign ministers next Monday.

“Other agreements will, as appropriate, be affected. EU member states have already begun to review their military cooperation with Thailand,” said the document, which is still being discussed by EU officials and could change.

—————

รอยเตอร์สเผยร่างเอกสารการประชุมชี้ อียูเล็งระงับความร่วมมือทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจกับไทย จนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง.

รอยเตอร์ส. เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย. อาจมีการพิจารณาชะลอการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับไทยทั้งด้านการเมืองและ เศรษฐกิจ ซึ่งหมายรวมถึงการชะลอการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและ ความร่วมมือไทย-ประชาคมยุโรปและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (พีซีเอ) จนกว่าไทยจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้สำเร็จ.

รายงานดังกล่าวได้อ้างเนื้อหาในร่างเอกสารการประชุม ที่จะนำมาใช้ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอียูที่จะขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย. โดยยังคงต้องรอการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่อียู และอาจเปลี่ยนแปลงได้.

“การเดินทางเยือนอียูและไทยอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะต้อง ระงับไว้ชั่วคราว ขณะที่ทางอียูและประเทศสมาชิกจะไม่ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้น ส่วนและความร่วมมือไทย-ประชาคมยุโรปและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (พีซีเอ) จนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยสำเร็จ” เนื้อหาในร่าง ระบุ.

ทั้งนี้ กรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือไทย-ประชาคมยุโรปและ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (พีซีเอ) ร่างขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เมื่อเดือนพ.ย. ปีที่แล้ว ทว่ายังคงรอต้องการลงนามอนุมัติจากทางอียู โดยข้อตกลงดังกล่าว จะยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและอียูทั้งด้านการท่องเที่ยว การจ้างงาน การศึกษา การอพยพย้ายถิ่น การขนส่ง สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น.

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในร่างเอกสารดังกล่าวไม่ได้ระบุว่า การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีจะได้รับผลกระทบหรือไม่.

นอกจากนี้ ร่างดังกล่าว ยังระบุอีกว่า ทางอียูจะยังทบทวนความสัมพันธ์กับไทยและพิจารณาใช้มาตรการอื่นๆต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์.

“ไทยจะได้รับความสนับสนุนจากอียูต่อเมื่อมีการเปิดเผยแผนการที่น่าเชื่อถือ ที่นำไปสู่การฟื้นการใช้รัฐธรรมนูญและจัดการเลือกตั้งที่น่าเชื่อ ถือ” ร่างระบุ.

Advertisements
Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: