OMG.. พระเจ้าช่วย.. ลาวเปิดตัวเลขล่าสุดกำลังศึกษาเขื่อนอีกกว่า 100 แห่ง

พระเจ้าช่วย.. ลาวเปิดตัวเลขล่าสุดกำลังศึกษาเขื่อนอีกกว่า 100 แห่ง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์, 24 กรกฎาคม 2557 16:58 น.

Click on the link to get more news and video from original source:  http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9570000083971

พระเจ้าช่วย.. ลาวเปิดตัวเลขล่าสุดกำลังศึกษาเขื่อนอีกกว่า 100 แห่ง

พิธีผันน้ำระหว่างการก่อสร้างเขื่อนน้ำอู 5-6 ในแขวงผ่งสาลีในเดือน ก.พ.ปีนี้ ลำน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลลงแม่น้ำโขงในแขวงหลวงพระบางกำลังจะมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าถึง 6 แห่ง ทั้งหมดดำเนินการโดยนักลงทุนจากจีน ลาวเพิ่งเปิดเผยตัวเลขล่าสุด ขณะนี้กำลังสำรวจศึกษาหรือหาแหล่งเงินลงทุนสร้างเขื่อนอีกกว่า 100 โครงการ. — ภาพสำนักข่าวสารปะเทดลาว.

ASTVผู้จัดการออนไลน์ – ทางการลาวได้เปิดเผยตัวเลขล่าสุดในสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน ซึ่งในปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ และผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบทั้งหมด 24 เขื่อน กำลังก่อสร้างอีก 38 นอกจากนั้น ยังมีอีกกว่า 100 โครงการเขื่อนที่อยู่ระหว่างทำการศึกษา สำรวจออกแบบ หรือแสวงหาทุนรอนเพื่อการก่อสร้าง สำนักข่าวของทางการรายงานจากที่ประชุมสภาแห่งชาติในวันพฤหัสบดี 24 ก.ค.นี้

ตัวเลขดังกล่าวเปิดเผยโดย นายดาวง พอนแก้ว อธิบดีกรมนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ระหว่างอภิปรายในสภาแห่งชาติซึ่งประชุมสมัยสามัญเป็นวันที่ 13 เป็นการตอบคำถามไขข้อข้องใจของประชาชนที่สอบถามเรื่องนี้ผ่านโทรศัพท์สาย ด่วน ซึ่งเป็นตัวเลขใหม่ที่แตกต่างไปจาก ข้อมูลที่ทราบกันมาก่อนหน้านี้ (below) เกี่ยวกับจำนวนโครงการเขื่อนในลาว ที่คาดว่าจะมีขีดความสามารถปั่นไฟรวมกันประมาณ 20,000 เมกะวัตต์

นายดาวง ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขทั้งหมดเกี่ยวกับจำนวนเขื่อนที่กำลังอยู่ระหว่างการ ศึกษาความเป็นไปได้ หรือศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อันเป็นขั้นตอนแรกในการดำเนินแผน แต่ถ้าหากสามารถดำเนินการได้อีก “กว่า 100 แห่ง” ในอนาคตอันไม่ไกล ประเทศคอมมิวนิสนิสต์เล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 6 ล้านคนเศษ ก็อาจจะมีเขื่อนผลิตไฟฟ้ารวมกันถึง 162 แห่ง

การเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวเป็นการตอบคำถามของประชาชนที่ว่า เหตุใดลาวจึงต้องสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าจำนวนมากมาย สำนักข่าวสารปะเทดลาวรายงาน

“ลาวมีเงื่อนไขทางธรรมชาติที่เหมาะสม มีห้วยน้ำลำเซ ภูผาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จากเหนือจดใต้ เอื้ออำนวยแก่การสร้างเขื่อนไฟฟ้า..” ขปล.อ้างคำพูดอธิบดีกรมนโยบายและแผนพลังงานฯ

นายดาวง ยังกล่าวอีกว่า ลาวไม่มีทรัพยากรณ์พลังงานทางเลือกอื่นมากพอ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน หรือถ่านหิน ที่จะผลิตไฟฟ้าสนองความต้องการของสังคมได้ทั้งหมด มีเพียงไฟฟ้าจากพลังน้ำที่สามารถรับใช้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบหมุนเวียน ได้ สนองความต้องการของประชาชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และยังเหลือจำหน่ายให้แก่ประเทศข้างเคียงที่มีความต้องการสูงอีกด้วย

นอกจากจะให้พลังงานที่สะอาดไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว เขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ช่วยลดผ่อนอุทกภัย มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง น้ำดื่มน้ำใช้สำหรับชุมชน เป็นแหล่งเลี้ยงปลา แหล่งอาหาร รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบันยัง รวมทั้งเขื่อนไซยะบูลีขนาด 1,285 เมกะวัตต์ มูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัท ช.การช่าง จากประเทศไทย ซึ่งถ้าหากแล้วเสร็จตามแผนการในอีก 5 ปีข้างหน้า ก็จะเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดในประเทศนี้

ในแขวงไซยะบูลี ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากลิกไนต์ขนาด 1,878 เมกะวัตต์ มูลค่าราว 3,700 ล้านดอลลาร์ ที่เมืองหงสา โดยนักลงทุนไทย-จีน กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของลาว มีกำหนดเริ่มปั่นไฟปีหน้า.

พระเจ้าช่วย.. ลาวเปิดตัวเลขล่าสุดกำลังศึกษาเขื่อนอีกกว่า 100 แห่ง

นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างเขื่อนน้ำเจียนของนักลง ทุนในแขวงเซียขวางในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในบรรดาเขื่อนล่าสุด 5 หรือ 6 แห่งที่เริ่มการก่อสร้างในปีนี้ ลาวเปิดเผยตัวเลขใหม่ในสัปดาห์นี้ว่ากำลังศึกษาฯ เขื่อนอีกกว่า 100 โครงการ. — ภาพสำนักข่าวสารปะเทดลาว.

—-

ช่างน่าทึ่งจริงๆ ลาวประเทศเล็กๆ กำลังจะมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าเกือบ 90 เขื่อน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์.  6 กุมภาพันธ์ 2556 02:45 น.

Click on the link to get more news and video from original source:  http://www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID=9560000015219

 

เขื่อนน้ำงึม (1) ในแขวงเวียงจันทน์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศใช้งานมาตั้งแต่ปี 2511 ขยายกำลังผลิตมาเป็นระยะ นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงเดือน ส.ค.ปีที่แล้ว มีการเซ็นสัญญาหรือบันทึกช่วยความจำกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสำรวจและก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 88 แห่ง ลาวกำลังจะเป็นเสมือนหม้อแบตเตอรี่มหึมาใหญ่หากเทียบกับขนาดของประเทศ ปัจจุบันมีเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้แล้ว 18 แห่ง ไฟฟ้าเป็นแขนงที่นำเงินเข้าประเทศมากเป็นอันดับสองเมื่อปีที่แล้ว. — ภาพ: เวียงจันทน์ใหม่.

 

ASTVผู้จัดการออนไลน์ – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรราว 6 ล้านคน และไร้ทางออกสู่ทะเล กำลังจะมีเขื่อนเกือบ 90 เขื่อน ในนั้นเกือบ 20 แห่งผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบแล้ว ขณะที่ทั่วประเทศมีระบบสายส่งไฟฟ้ารวมกันคิดเป็นระยะทางราว 40,000 กิโลเมตร และยังจะยาวกว่านี้อีก

ทั้งหมดเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการในรายงานประจำปี 2544-2555 ของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจนถึงต้นเดือน ส.ค.ปีเดียวกัน สื่อของทางการรายงาน

จนถึงช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการเซ็นสัญญาเอ็มโอยู ฯลฯ กับนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ จำนวน 88 โครงการ มีกำลังติดตั้งรวมกันกว่า 20,000 เมกะวัตต์ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เขื่อนทั้งหมดจะผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 100,000 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

เขื่อนที่กำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันซึ่งมีกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ขึ้นไป มีจำนวนทั้งหมด 18 แห่ง ได้แก่เขื่อนน้ำดง น้ำกอ น้ำงาย น้ำยอน น้ำทา 3 น้ำงึม 1 น้ำเลิก น้ำมัง 3 น้ำซอง น้ำหลีก ½ น้ำงึม 2 น้ำพาว เทินหินบูน น้ำเทิน 2 ห้วยเหาะ เซละบำ เซเสด 1 และ เซเสด 2 รวมกำลังติดตั้ง 2,572 เมกะวัตต์

ถ้าหากนับรวมไฟฟ้าที่ผลิตนอกระบบเข้าไปด้วย กำลังติดตั้งทั่วประเทศจะรวมเป็น 2,576 เมกะวัตต์ หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ของทางการนครเวียงจันทน์รายงาน

จนถึงเดือน ส.ค.2555 มีการเซ็นบทบันทึกเพื่อความเข้าใจกับนักลงทุนเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ จำนวน 39 โครงการ เซ็นสัญญาพัฒนา 28 โครงการ และเซ็นสัญญาสัมปทาน 13 โครงการ ในนั้น มี 9 โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง

ขณะนี้มีเขื่อนผลิตไฟฟ้า 24 โครงการ ที่ลงทุนและบริหารจัดการเองโดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว รวมกำลังติดตั้งกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ในนั้นกำลังก่อสร้าง 3 โครงการ ได้แก่ เขื่อนห้วยลำพันใหญ่ น้ำคาน 2 กับโครงการแม่สะนา และที่กำลังผลิตไฟฟ้ามีจำนวน 10 แห่ง คือ น้ำดง น้ำกอ น้ำงึม 1 น้ำเลิก น้ำมัง 3 น้ำซอง เขื่อนเซละบำ เซเสด 1 และเซเสด 2 รวมกำลังติดตั้งทั้งหมดเกือบ 400 เกมะวัตต์

รายงานของกระทรวงพลังงานฯ ระบุว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยให้แก่การผลิต และการพัฒนาแขนงอื่นๆ สนองความต้องการไฟฟ้าทั้งในประเทศ และเพื่อส่งออก

ลาวได้ประกาศนโยบายเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว จะพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็น “แบตเตอรี่แห่งภูมิภาค”

การผลิตไฟฟ้าเป็นแขนงการลงทุนที่นำหน้ามาตลอด และทำรายได้ให้ประเทศมากเป็นอันดับ 1 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งแขนงเหมืองแร่ได้พลิกขึ้นมานำเงินเข้าประเทศได้มากที่สุด.

เมื่อเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 2553 เขื่อนน้ำเทิน 2 ขนาด 1,100 เมกะวัตต์ได้กลายเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดของประเทศแทนที่น้ำงึม 1 แต่เมื่อเขื่อนไซยะบูลีกั้นแม่น้ำโขงก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 3 หรือ 4 ปีข้างหน้า น้ำเทิน 2 ก็จะตกอันดับเขื่อนใหญ่ที่สุดไป แต่ยัง.. ยังมีเขื่อนใหญ่กว่านั้นอีกซึ่งจะทยอยผุดขึ้นมาในช่วง 5-10 ปีนี้. — AFP Photo/NTPC/Vincent Gautier.

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเขื่อนน้ำหลีกมีขึ้นในเดือน ธ.ค.2550 ปัจจุบันยังมีเขื่อนอีกนับ 10 แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง มี 18 แห่งกำลังผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ อีก 60 แห่งอยู่ระหว่างการสำรวจ หรือ ดำเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ลาวกำลังจะเป็นหม้อแบตเตอรี่ที่ใหญ่โตในอนุภูมิภาค. — ภาพ: Poweringprogress.Org

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: